územní plán obce Holotín k nahlédnutí vyvěšeno: 24.1.2024

25.01.2024 16:03

Na tomto odkazu najdete kompltní územní plán obce Holotín.

 www.mestoprelouc.cz/mesto-a-samosprava/rozvoj-mesta-auzemi/uzemni-planovani/uzemni-plany/holotin/

Zpět