Platba za odpady v obci Holotín na rok 2023

Platba za odpady v obci Holotín na rok 2023

Poplatek v roce 2023 činí dle Obecně závazné vyhlášky obce Holotín č. 1/2021,

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Kč 750,-

a to za osobu s trvalým pobytem v obci nebo za rekreační objekt

- poplatek lze uhradit hotově každé úterý v čase 17.00 – 18.30 hod.

- nebo na účet číslo 28425561/0100, VS je číslo popisné nebo evidenční, do poznámky uveďte plátce