Složení zastupitelstva

  • Marie Šmejdová - starostka obce
  • Ivana Beranová - místostarostka obce
  • Tomáš Suchánek - člen zastupitelstva
  • Pavel Svoboda - člen zastupitelstva
  • Marián Vlček - člen zastupitelstva